Кредит

Клиенту необходимо учесть:

 

  Минимальный первый взнос 20 €, для Мототехники и лодок 60 €;

   Срок лизинга до 36 месяцев;

 

 

Для того, чтобы отправить заявку на кредит, заполните анкету, нажав "Aizpildīt pieteikumu", после чего нажмёте "Aizsūtīt pieteikumu":

Internet veikalu un Brokeru mājas lapās

I

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu pieteicējs apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. Pieteicējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību, un apzinās, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu, kā ari par svešu personas datu neatļautu izmantošanu var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas.

 

Piekrītu, ka SIA Planeta nodod šajā pieteikumā norādīto informāciju kreditēšanas kompānijai SIA InCREDIT GROUP (reģistrācijas numurs 40103307404) kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tās kreditēšanas piedāvājumu.

Esmu informēts, ka man ir tiesības jebkurā laikā piekrišanu atsaukt, ziņojot  uz dpo@incredit.lv

□ Piekrītu saņemt īpašos un reklāmas piedāvājumus no SIA Planeta, kā arī SIA InCREDIT GROUP piedāvājumus, izmantojot šajā pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

Esmu informēts, ka man ir tiesības jebkurā laikā piekrišanu atsaukt, ziņojot  uz dpo@incredit.lv.

 

Informācija par personas datu apstrādi

SIA Planeta apstrādā pieteikumā norādītos personas datus un pieteicēja iesniegto informāciju, lai nodotu tos SIA InCREDIT GROUP, kredītspējas izvērtēšanai un saņemtu kreditēšanas piedāvājumus.

 

SIA InCREDIT GROUP veiks pieteicēja personas datu apstrādi šādos nolūkos: lai veiktu pieteicēja identifikāciju un izpēti, izvērtētu pieteicēja maksātspēju, sagatavotu un izpildītu līgumu, realizētu prasības tiesības no noslēgtā līguma; sūtītu komerciālus paziņojumus. Pieteicēja personas datu apstrādes tiesiskais pamats ir: likumā noteiktie juridiskie pienākumi (tajā skaitā maksātspējas vērtēšana); līguma ar pieteicēju sagatavošana un izpilde; leģitīma interese - parāda atgūšana, kreditēšanas kompānijas tiesību realizācija tiesā; piekrišana - gadījumos, kad tā ir dota.   

 

Pieteikumā norādītie un iesniegtie pieteicēja personas dati var tikt izmantoti, lai kreditēšanas kompānija nodotu pieteicēja datus un saņemtu pieteicēja datus no trešajām personām, datu bāzēm, uzskaites sistēmām tajā skaitā, bet ne tikai: Latvijas Bankas Kredītu reģistrs, LR Zemesgrāmata, Valsts Sociālās Apdrošināšanas Aģentūra, Pilsonības Migrācijas Lietu Pārvalde, AS Crefo birojs, AS Kredītinformācijas birojs, SIA Paus Consult, SIA Firmas.lv, SIA LURSOFT un citi.  Atsevišķos gadījumos var tikt pieprasīta papildus informācija.

 

Pieteicēja personas datu saņēmēji var būt SIA Planeta un SIA InCREDIT GROUP sadarbības partneri, kas ir datu apstrādātāji uz līguma pamata.

 

Pieteicēja dati tiks saglabāti tik ilgi, cik nepieciešams datu apstrādes  nolūkam.

 

Attiecībā uz pieteicēja maksātspēju lēmums var tikt pieņemts automatizēti, lai pēc iespējas objektīvāk to izvērtētu. Ja maksātspēja tiek novērtēta kā nepietiekama, kreditēšanas pakalpojums pieteicējam netiks sniegts.  

SIA Planeta un SIA InCREDIT GROUP glabās un apstrādās personas datus Eiropas Ekonomiskajā zonā. Ja būs nepieciešams nodot personas datus apstrādei uz trešo valsti, par to iepriekš informēs, sniedzot informāciju par atbilstošām garantijām.

 

Pieteicējam ir tiesības vērsties pie SIA Planeta un SIA InCREDIT GROUP un:

  • saņemt apstiprinājumu par to, vai attiecībā uz pieteicēju tiek vai netiek apstrādāti personas dati;
  • piekļūt saviem datiem un saņemt informāciju par to apstrādi;
  • pieprasīt datu labošanu vai dzēšanu;
  • prasīt ierobežot savu datu apstrādi;
  • prasīt pārnest savus datus;
  • informēt par pieteicēja datu aizsardzības pārkāpumu.

Pieteicējam ir tiesības iesniegt sūdzību par datu apstrādi Datu Valsts inspekcijā.

II

Ar šī pieteikuma aizpildīšanu pieteicējs apliecina, ka šajā pieteikumā sniegtās ziņas ir patiesas un pilnīgas. Pieteicējs apliecina, ka ir informēts, ka pieprasīto ziņu aiļu neaizpildīšana tiek uzskatīta par šo ziņu neesamību, un apzinās, ka par nepatiesu ziņu sniegšanu, kā ari par svešu personas datu neatļautu izmantošanu var tikt piemērota atbildība saskaņā ar Latvijas Republikas normatīvajiem aktiem. Pieteicējs apstiprina, ka viņa/viņas rīcībspēja nav ierobežota un nav nekādu apstākļu, kas varētu ietekmēt pieteicēja lēmumu pieņemšanas spējas.

 

□ Piekrītu, ka SIA Planeta nodod šajā pieteikumā norādīto informāciju kreditēšanas kompānijai SIA InCREDIT GROUP (reģistrācijas numurs 40103307404) kredītspējas izvērtēšanai, lai saņemtu no tās kreditēšanas piedāvājumu.

Esmu informēts, ka man ir tiesības jebkurā laikā piekrišanu atsaukt, ziņojot  uz dpo@incredit.lv.

 

□ Piekrītu saņemt īpašos un reklāmas piedāvājumus no SIA Planeta, kā arī SIA InCREDIT GROUP piedāvājumus, izmantojot šajā pieteikumā norādīto kontaktinformāciju.

Esmu informēts, ka man ir tiesības jebkurā laikā piekrišanu atsaukt, ziņojot  uz  dpo@incredit.lv.

 

Esmu informēts, ka SIA InCREDIT GROUP apstrādās manus personas datus saskaņā ar saviem personas datu apstrādes noteikumiem, kas atrodami https://www.incredit.lv/lv/privatuma-atruna.

В случае выдачи кредита Вам не нужно будет не куда ехать/бежать для составления договора, так как все документы для Вас приготовим мы-SportBike.lv. Вам в свою очередь нужно будет подготовить только копию вашего паспорта, которую Вам необходимо будет отдать курьеру, доставившему Вам товар с кредитным договором прямо к вашему дому!