Mototehnikas regulāra tehniskā apkope

Regulāra tehniskā apkope - Mopēdi un Motocikli:

Periodiskums

(kas iestājas pēc pirmā)

Километраж

500

1000

3000

6000

9000

12000

Mēneši

1

2

12

24

36

48

Akumulators

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Uzgriežņi un tvertnes vāka un izplūdes caurules

Nostipr.

Nostipr.

Nostipr.

Nostipr.

Nostipr.

Nostipr.

Karburators

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Aizdedzes sveces

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Nomainīt

Pārbaudīt

Nomainīt

Gaisa filtrs

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Nomainīt

Nomainīt

Nomainīt

Nomainīt

Degvielas šļūtene

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Nomainīt

Pārbaudīt

Nomainīt

Uzmava (sajūgs)

--

--

--

Pārbaudīt

--

Pārbaudīt

Dzensiksna

--

--

--

Nomainīt

--

Nomainīt

Dzinēja eļļa

Nomainīt

Nomainīt

--

Nomainīt

--

Nomainīt

Eļļas filtrs

Tīrīt

Tīrīt

Nomainīt

Nomainīt

Nomainīt

Nomainīt

Bremzes

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Priekšējā dakša un stūres vadība

Pārbaudīt

Pārbaudīt

--

Pārbaudīt

--

Pārbaudīt

Aizmugurējā balstiekārta

Pārbaudīt

Pārbaudīt

--

Pārbaudīt

--

Pārbaudīt

Riepas

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Uzgriežņi un bultskrūves

Nostipr.

Nostipr.

--

Nostipr.

--

Nostipr.

Pārnesumkārbas eļļa

Pārbaudīt

Pārbaudīt

Nomainīt

Nomainīt

Nomainīt

Nomainīt

Starteris

Pārbaudīt

--

--

Pārbaudīt

--

Pārbaudīt

** Ikdienas pārbaude: Dzinēja eļļa; Bremzes

* Ja bieži braucat pa putekļainu ceļu, gaisa filtru elementus jātīra vai jānomaina biežāk.

 

 

Regulāra tehniskā apkope - Motorollers:

 

BRAUKŠANAS ATTĀLUMS

Ikdienas

pārbaude

(km)

300

1000

2000

3000

4000

5000

6000

7000

8000

9000

10000

11000

12000

Motoreļļa

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

R

I

Motoreļļas sietfiltrs

C

 

 

 

C

 

 

 

C

 

 

 

C

 

Transmisijas eļļa

R

 

 

R

 

 

R

 

 

R

 

 

R

 

Aizdedzes svece

Tīriet pēc katriem 2000 km, nomainiet, ja nepieciešams.

 

Vārsta atvere

 

A

 

 

A

 

 

 

A

 

 

 

A

 

Ķēdes izcilnis

 

A

 

 

A

 

 

 

A

 

 

 

A

 

Karburators

 

 

 

 

I

 

 

 

I

 

 

 

I

 

Gaisa filtrs

Tīriet elementu pēc katriem 2000 km un nomainiet pēc katriem 5000 km.

 

Baterijas elektrolīts

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Degvielas sietfiltrs

Tīriet pēc katriem 1000 km, nomainiet, ja nepieciešams.

 

Bremžu sistēma

 

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

I

Katras daļas skrūves un uzgriežņi

T

       

T

       

T

     

Izplūdes gāzes koncentrācija

 Regulāri pārbaudiet un regulējiet

* Ja tiek pārsniegts tabulā norādītais skaitlis, turpmāk izmantojiet tos pašus nobrauktā attāluma intervālus.

* Ja bieži braucat pa putekļainu ceļu, gaisa filtru elementus jātīra vai jānomaina biežāk.

 

I: Pārbaudiet, tīriet, iesmērējiet, regulējiet vai nomainiet, ja nepieciešams
A: Regulējiet
C: Tīriet
R: Nomainiet
T: Nostipriniet